JS004V

Masters Hammer

Formula (2 LP)
469 kr
Artist
Masters Hammer
Album
Formula (2 LP)
Label
Jiho Sound
Artikelnummer
JS004V
Format
LP
Releasedatum
2017-09-15
Genre
Death/Thrash/Black
Spårfakta
 1. DEN NICOTY
 2. MASO Z KOSMU
 3. VOTAVA
 4. SHY GECKO
 5. ARACHNID
 6. VSEM JEBNE
 7. BIOLOGICKE HODINY
 8. PHENAKISTOSCOPE
 9. DMT
 10. PODBURKA
 11. JAZYKY
 12. DURGA CHCE PIT
 13. RURALNI DOBRO
 14. UKOLEBAVKA
 15. AYA